Utse en samordnare mot våldsbejakande extremism i Tyresö

Demokrati

Vart vänder sig en kommuninvånare om de vill ha hjälp med en son/dotter som vill åka till Syrien för att strida? Att förebygga radikalisering hos unga människor kräver lokalt förebyggande arbete och att samverkan mellan aktörer såsom skola, polis, socialtjänst, trossamfund och civilsamhälle kommer till stånd.

Den gångna helgen kunde Folkpartiet ta del Mona Sahlins föredrag om våldsbejakande extremism i Sverige. Mona Sahlin blev under 2014 utsedd till nationell samordnare mot våldsbejakande extremism av dåvarande demokratiministern Birgitta Ohlsson.

Vi fick veta att situationen är allvarlig och att extremismen växer; såväl de högerextrema med Svenska Motståndsrörelsen och Svenskarnas Parti som de vänsterextrema med Revolutionära Fronten och Anti-Fascistisk Aktion. Frågan som ställdes från Sahlins sida var, känner vi generellt igen de symboler som används av t ex de ny-nazistiska rörelserna? Vet vi var och hur de rekryterar?

Gissningsvis är svaret på frågorna ”Nej”, menade Mona Sahlin.

Den grupp som idag är mest aktiv är dock de våldsbejakande jihadisterna. Bara i Sverige har uppåt 300 personer (både män och kvinnor) på relativt kort tid rekryterats till IS mördande i Syrien. Mona Sahlin frågade åhörarna om vi hade en beredskapsplan mot extremism i kommunerna? De allra flesta har det inte och kan inte lämna besked på kontrollfrågan ”Vart vänder sig en kommuninvånare om de vill ha hjälp med en son/dotter som vill åka till Syrien för att strida?”

Vi i Tyresö behöver följa upp och – sannolikt – implementera en strategi mot våldsbejakande extremism i kommunen. Som ett första steg behöver vi utse en samordnare att hantera frågorna och driva bevakningen i kommunen och i närområdet.

Folkpartiet har i dagarna tagit initiativ till att starta en kartläggning av kommunens resurser och strategier i ämnet och vid behov se till att de nödvändiga resurserna och verktygen kommer på plats.

Martin Skjöldebrand
Beredningen för medborgardialog och mångfald