Tyresös hyresgäster utsätts för ekonomiska risker

Bygga och boDebatt

Tyresö kommun har köpt ett vindkraftverk för 43 miljoner som Tyresöborna inte behöver och som kommunen inte har råd med. I planen ingår att Tyresö Bostäder, som definitivt borde ha annat att lägga pengar på, ska vara med och finansiera en tredjedel av köpet. Men det går inte då bolagets så kallade bolagsordning inte tillåter detta. Därför ändrar man nu på bolagsordningen. Om inte kartan stämmer med verkligheten, då försöker de övriga partierna i fullmäktige ändra på verkligheten!

Det är illa nog att alla Tyresöbor helt sanslöst tvingats in i ekonomiskt risktagande i ett vindkraftsprojekt vi inte behöver. Att vi desssutom ska pracka på Tyresö bostäders hyresgäster en ännu högre risk än övriga Tyresöbor, det vill vi från Folkpartiet definitivt inte medverka till. Därför röstade vi som enda Alliansparti emot denna ändring i bolagsordningen när den klubbades igenom på senaste fullmäktigesammanträdet – ett ändringsförslag  som också ohämmat påhejades av en samlad front av röda-gröna risktagare. I andra sammanhang brukar åtminstone Miljöpartiet vara ytterst restriktiva mot tveksamma stor-investeringar, men bara för att det hela handlar om vindkraft så tappar man alltså den ekonomiska sansen fullständigt.

Folkpartiet är inte motståndare till vindkraft. På det stora hela är det en miljövänlig form av energiproduktion. Men – man behöver inte vara ägare till vindkraftverk, för att köpa vindkraftsproducerad el. Det går att välja leverantörer på marknaden som kan leverera 100% vind-el eller så kallad grön el, alltså elproduktion som baseras på vind, sol eller vatten.
Varenda miljömedveten Tyresöbo har möjlighet att göra ett sådant val. Och det kan Tyresö kommun också göra.

Men i ett ekonomiskt läge med stora investeringsbehov väljer istället kommunen att utsätta Tyresös invånare för alla de risker det innebär att äga ett vindkraftverk. Tyresö bostäders hyresgäster får dessutom ta en ännu högre risk än övriga invånare när de förutom kommunens andel också själva tvingas bära upp en tredjedel av det totala ekonomiska risktagandet.

Mats Lindblom
Gruppledare Folkpartiet Tyresö