Tyresös friluftsbad rustas upp

Kultur och fritid

Tyresö kommun kommer att investera i diverse upprustningsåtgärder på våra friluftsbad under nästa år, och många förbättringar kommer att vara på plats redan när badsäsongen drar igång. Det kan röra sig om allt från ny sand, bryggor, lekplatser, bajamajor, livbojar, omklädningsrum, sittbord och bänkar, grillplatser och cykelställ.

Alla badplatser kommer inte att utrustas med alla dessa faciliteter, de lokala förhållandena avgör vad som är lämpligt. Men någon form av förbättring kommer vi att se på varje badplats.

Tyresö kommun har tidigare haft som regel att se över två av våra tretton kommunala  friluftsbad per år. Vi i Folkpartiet har länge hävdat att det blir lite för sällan, och att baden hinner förfalla en smula mellan varje översyn.

I våras fick vi gehör för tanken att låta förvaltningen gå igenom samtliga kommunala friluftsbad för att inventera vilket upprustnings- och förnyelsebehov som finns.
En mycket välgjord utredning finns nu framme, och mycket riktig visar den på att en hel del åtgärder behöver genomföras för att baden ska nå upp till den standard som vi tycker att Tyresös invånare kan förvänta sig.

Förutom rena underhållsåtgärder, kommer vi också att se en del nya grejor. En rolig sak värd att nämna är en badflotte ute på Barnsjön. Den kommer förhoppningsvis att minska trängseln vid badstegarna en smula, när alla barnen vill hoppa bomben samtidigt som lite mer försiktiga badare försöker ta sig i eller ur vattnet!

Mats Lindblom
Gruppledare