Tyresö vill ha svar av Stockholm

Bygga och boJobb och näringslivKultur och fritid

För drygt ett år sedan ville NCC använda den mark som förra året blev kalhygge vid Hedvigslund till att anlägga en stenkross – några hundra meter bort från bostadsområdet Lindalen. Den manövern blev dock stoppad genom att NCC fick avslag och att Tyresö kommun och Folkpartiet gick in och protesterade högljutt. Nu vill alltså NCC använda samma mark till mottagning och mellanlagring av miljöskadliga eller miljöfarligt avfall.

Marken vid Hedvigslund ”kalhygget”, ägs av Stockholms Stad, men ligger i Nacka kommun. Området ligger dock på ”Tyresösidan” av Tyresövägen därav förvirringen av vem som äger marken och i vilken kommun den faktiskt ligger i.

Tyresö kommun vill köpa marken av Stockholm stad, men från Stadshuset ekar det väldigt lomhört – de svarar inte ens på våra påstötningar. Tyresö och Folkpartiet har kommit med många kreativa förlag på vad man kan göra med marken vid ett förvärv och vi har länge drivit frågan om att köpa densamma. Folkpartiet vill även köpa marken i Skrubba som hänger ihop med Kalhygget. Ett område som är större än Krusboda i Tyresö.

– Vi vill köpa marken och i dialog med Nacka och Stockholm samverka kring nyttjandet. Några av Tyresös nuvarande bostadsnära företagsområden kunde flytta dit och skapa plats för nya bostäder, förskolor och äldreboenden, säger Mats Lindblom (FP), vice ordförande i kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott.

Skrubba och Kalhygget erbjuder dessutom attraktiva lägen för Tyresös företagare, med möjlighet till nyetablering, utveckling och expansion. Flyttar vi bensinstationer, återvinningsstationen, brandstationen och kanske även bussgaraget till dessa mindre känsliga områden alldeles vid motorvägen och bort från bostadsbebyggelsen, gör vi vår närmiljö en stor tjänst och frigör attraktiv mark för andra ändamål.
I Skrubba kan även en infartsparkering anläggas under kraftledningen som underlättar för fler att ta bussen in till stan.

I området kan vi också skapa idrottshallar och evenemangsområden i större skala, gärna i samarbete med våra grannkommuner. Det ger möjlighet att uppföra anläggningar vi inte har råd med själva.

– Styrande i Stockholms stad, vi vill inte att norra entrén till Tyresö blir en plats för miljöfarlig avfallsdumpning. Vi vill utnyttja marken så den kommer både Stockholmare, Nackabor och Tyresöbor till gagn. Det gör man knappast med en avfallshög. Tyresö vill  ha besked, och det genast.