Tyresö på 75:e plats i enkät om e-demokrati

Demokrati

250 kommuner har svarat på en enkät från SCB om kommunernas e-demokrati.
Tyresö hamnade på 75:e plats vilket var rätt så bra. Men vi borde kunna bättre.

Av femton ställda frågor om e-demokrati svarade Tyresö ja på tio av dem. Frågorna handlade om allt från exempelvis huruvida kommunfullmäktiges sammanträden sänds direkt på webb och om de kan ses i efterhand till om det går att lämna klagomål och synpunkter på kommunens webbplats eller hämta kommunala föreskrifter där.

Frågepanelen kan tyckas är en form av debattforum men kommunens tjänsteman tyckte inte att den kunde inbegripas i det. De frågor Tyresö svarat nej på var följande:

  • Använder sociala medier för att påverka politiska beslut
  • Finns debattforum på kommunens webbplats
  • Finns ett öppet diarie- och ärendehanteringssystem på webbplatsen
  • Finns information om medborgarförslag på webbplatsen
  • Går att följa hanteringen av medborgarförslag på webbplatsen

Det finns alltså fortfarande en del att göra. På det hela taget är Tyresö kommuns hemsida informativ och bra.

Länk till resultatet av demokratiundersökningen

Anna Steele
riksdagsledamot, FP Tyresö

Anna Steele har en egen privat blogg som du kan läsa här