Tyresö kommun på åttonde plats i nöjdhet hos invånarna

Demokrati

Orföranden i Tyresö Kommufullmäktige, Jan Larsson tackar medarbetare, förtroendevalda och Tyresöbor.

Jag känner mig glad och tacksam I SCB:s senaste medborgarundersökning placeras Tyresö på åttonde plats när det gäller invånarnas nöjdhet med sin kommun, kan man läsa i Dagens Samhälle nr 33.för den uppskattning som Tyresöborna gett uttryck för. Självklart är det på sin plats att kommunens alla medarbetare och förtroendevalda får erkännande för sin del i detta höga betyg.

Vi kan väl också vara överens om att vi har en kommun med en natur, närhet till huvudstaden och många engagerade medborgare som bidrar till allas trivsel.

Vårt omfattande föreningsliv gör också stora insatser på många områden.

Låt oss alla hjälpas åt att få ett ännu högre betyg nästa gång.

Jan Larsson (FP)
Ordförande i Tyresö Kommunfullmäktige