Tyresö kommun köper fastigheten Lillström i Tyresta naturreservat

DebattKultur och fritid

Sedan några år tillbaka håller Stockholm stad  på att sälja ut fastigheter i kranskommunerna. En del av dessa fastigheter ligger i känsliga områden, t ex i naturreservat. Innan fastigheterna går ut på försäljning på öppna marknaden, erbjuds i första hand hyresgästerna att köpa dem, i andra hand, kommunerna.

Man kan tycka att det är lite okänsligt av Stockholms stad att sälja ut fastigheter i Tyresta naturreservat, då man ju själva är en av instiftarna till Tyresta nationalpark. Men det är inget vi politiker i Tyresö kan rå på. Däremot kan vi ta vara på denna unika möjlighet att förvärva Lillström, en fastighet i ett fantastiskt läge vid kusten i nordöstra delen av Tyresta naturresevat.

Genom att förvärva Lillström tar Tyresö kommun sitt ansvar som instiftare till Tyresta Nationalpark. Fastigheten ligger ju i vår kommun! Vi säkrar därmed att en viktig del av vårt lokala kulturarv bibehålls i offentlig ägo, samt möjliggör en framtida utvidgning av nationalparken ut till kusten. Vi skapar genom förvärvet också stora möjligheter att på sikt utveckla fastigheten till en pärla för vårt föreningsliv och det rörliga friluftslivet, både till lands och till sjöss.

Idag ägs fastigheten Lillström i Tyresta naturreservat av Stockholms stad, och hyresgäst är Stiftelsen Tyrestaskogen. Nu ska alltså Stockholms stad sälja ut Lillström. Stiftelsen har tvingats tacka nej till att köpa, då man helt enkelt inte har pengar. Men stiftelsen är angelägen om att fastigheten bibehålls i offentlig ägo, och vill gärna fortsätta hyra den.

Därför är det mycket glädjande att Folkpartiet på kommunfullmäktigemötet i förra veckan fick majoritet för vårt förslag att låta Tyresö kommun köpa Lillström!

Mats Lindblom
Gruppledare