Tyresö kommun köper ett vindkraftverk vi inte behöver

DebattJobb och näringsliv

Varför ska vi köpa ett vindkraftverk för 44 miljoner som Tyresöborna inte behöver, och som vi egentligen inte heller har råd med? Detta är verkligen inte god ekonomisk hushållning!

Nu har alltså kommunfullmäktige beslutat att Tyresö kommun skall investera i ett vindkraftverk i Dalarna. Hela kalaset att kosta närmare 44 miljoner, varav 28 miljoner tas direkt från Tyresö kommuns investeringsbudget och resten finansieras via Tyresö Bostäder.
I bästa fall får vi igen pengarna om ca 8 år, men i västa fall inte kanske alls.

Teknikutveckling går glädjande nog rasande fort när det gäller produktion av förnyelsebar energi, och vindkraft är inget undantag. Hur länge kommer ett vindkraftverk som byggs nu egentligen att vara modernt? Håller det ens hela avskrivningstiden? Tänk om vårt kraftverk är ”måndagsexemplaret”, som kräver betydligt mer underhåll än genomsnittet.

Även om allt går enligt plan, och vi tom börjar tjäna en slant på vindkraftsäventyret, så finns det betydligt bättre sätt att använda våra investeringsmedel. Vi måste göra gigantiska investeringar under de närmsta åren, i form av vägutbyggnad i Östra Tyresö, vatten och avloppsanläggningar, och kanske en ny gymnasieskola. Även utan dessa giganter, kommer det bli en tuff prioriteringsresa att stryka bland alla de önskade mindre investeringarna för att skaka fram pengar till detta vindkraftverk.

Det finns ändå en vacker tanke i det här med att Tyresö ska ha ett alldeles eget vindkraftverk. Tyresö kommuns egna lilla gårdsverk, som producerar grön, miljövänlig energi, från en outsinlig källa – vinden. Ett eget vindkraftverk, placerat på bekvämt avstånd uppe i de djupa Dalaskogarna. Långt bort från lokala opinionsyttringar mot vindkraftverkens placering. Långt bort från dragningar av nya tillfartsvägar och kraftledningar för sevice och eldistribution. Långt bort från landskapsbildsförändringar, rotorbrusmattor och skuggkastningsområden. ”Gärna vindkraft, men inte här…”

På det stora hela är förstås vindkraft ändå en mycket miljövänlig form av energiproduktion, även om det finns vissa nackdelar.
Men – man behöver inte vara ägare till vindkraftverk, för att köpa vindkraftsproducerad el. Det går att välja leverantörer på marknaden som kan leverera 100% vind-el. Jag gör det. Hela min familj och mina närmsta släktingar gör det. Och varenda miljömedveten Tyresöbo har möjlighet att göra ett sådant val. Och det kan också Tyresö kommun göra.

Då får vi alla de miljömässiga fördelarna, men vi slipper de ekonomiska riskerna och de höga investeringskostnaderna.

Mats Lindblom
Gruppledare