Tyresö kommun bygger äntligen hyresrätter för unga

Bygga och bo

Nu kommer 75 små hyresrätter att byggas längs Njupkärrsvägen i höjd med daghemmet Speldosan.

Om planerna inte överklagas kan hyreslägenheterna stå klara år 2016.
Ett enhälligt kommunfullmäktige antog detaljplanen vid sitt oktobersammanträde.

Folkpartiet har hela tiden varit positiva till att en plan för bostäder tas fram för området. Det krav vi hela tiden framfört under planskedet har varit att området i sin helhet ska bebyggas med hyresrätter.

En bygghöjd om maximalt två våningar, som förordats av närboende kritiker, skulle ha blivit förödande för hela projektet och leda till helt orimliga hyror. Dessutom skulle det då bli frågan om betydligt färre lägenheter. Tyresö behöver fler små – helst billiga lägenheter för våra ungdomar.

Parkeringsnormen är i planen lägre än normalt eftersom lägenheterna ligger utomordentligt bra till från kollektivtrafiksynpunkt. Bilplats anordnas för varannan lägenhet, men det blir desto fler platser för cyklar, 2,5 per lägenhet. Förhoppningen är att det blir billösa ungdomar som flyttar in i lägenheterna. Lägenheterna får relativt liten boyta och lämpar sig därför bäst som första boende.

Negativt är att planen är av frimärkskaraktär. I stadsbyggnadssammanhang är det alltid bättre att se helheter över ett större område och att ha en väl genomarbetad översiktsplan att luta sig mot.

Mats Larsson
Kommunalråd och vice ordförande kommunstyrelsen

 

Image courtesy of xedos4 at FreeDigitalPhotos.net