Tyresö gymnasium väcker känslor

DebattSkola och förskola

Tyresö gymnsium bör representera det bästa kommunen har att erbjuda

Få frågor väcker större känslor än frågan om enskilt driven skola kontra kommunalt driven skola. Förr fanns ingen valfrihet – då sökte eleverna till närmsta kommunala gymnasium. Idag är valfriheten väl etablerad och vi ser konkurrensen som ett verktyg för att höja kvaliteten i skolan.

I mitten av augusti presenterar kommunstyrelsen i Tyresö sin utredning om ett framtida gymnasium. Utredningens resultat leder säkert till en skoldebatt under hela hösten. Redan nu vet vi att alliansens största parti, moderaterna, vill flytta gymnasiet till centrum, nära bussar, kaféer och restauranger. Från Folkpartiets sida har vi inte tagit ställning utan avvaktar förslaget. Men vi är överens om inom partiet att en gymnasieskola representerar det bästa på sin ort och är värd en rejäl satsning.

Margareta Ternstedt
ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden