Sverige är ett av världens bästa länder att åldras i

Vård och socialt stöd

I ett liberalt Sverige är kvaliteten – inte driftsformen – det som är viktigast.
I ett Sverige där Folkpartiet har mer att säga till om har de äldre (eller årsrik som Barbro Westerholm säger) det ännu bättre än de har det idag! Det måste väl vara ett riktigt dåligt skämt, eller hur? För i dagens Sverige ”är något trasigt” och ”välfärden nedmonteras”.  Det är iallafall vad man ska tro om man ska gå efter vad media och oppositionen basunerar ut i tid och otid.Sanningen ligger dock inte hos medias skandaler eller hos oppositionens ohederliga kampanjer om hur uselt allt påstås vara i Sverige med en alliansregering. Sanningen ligger närmare den undersökning som slår fast att Sverige är ett av världens bästa länder att leva i som årsrik.

Men i Folkpartiet är vi naturligtvis inte nöjda med det som uppnåtts.

Det viktigaste är att årsrika måste fortsätta ses som individer – inte som en del i befolkningsgruppen ”pensionärer”. Att man samlat på sig en mängd livserfarenhet innebär inte att man nödvändigtvis är ett objekt att ta hand om, eller att man plötsligt förlorar en egen vilja, eller att alla andra vet bäst vad som är bäst för en själv. Det tänket måste – om det inte redan är det – undanröjas. De ”årsrika” ska själva få bestämma om sina liv, var man ska bo, vad man ska äta, vem man ska umgås med. Man ska inte godtyckligt eller byråkratiskt stelbent skiljas från livspartners eller husdjur. Allt detta vill Folkpartiet.Samtidigt läser vi i media om hur illa våra gamla tas om hand. Privata intressen driver äldreboenden enbart för egen vinnings skull – utan att närmare bry sig om hur de boende mår eller lever sina liv. Denna bristande verksamhet förekommer också, men den är ingalunda kopplad endast till företagsbaseraed verksamhet. Brister på äldreboenden och i vården förekommer också i kommunal och landstingsägd verksamhet – men eftersom de är den etablerade normen i svenska omsorg är de uppenbarligen inte lika intressanta att skriva om.Oavsett var den bristande omsorgen förekommer måste orsakerna analyseras och motåtgärder vidtas – därvidlag är ett allmänt ”tokstopp” för all privat verksamhet inget alternativ i en liberal politik. Därvid skulle detta slå oerhört mot alla de privata företag som sköter sig och levererar en utmärkt service för sina boende och vårdtagare. Och alla de, framför allt många kvinnor och invandrare, som får sin lön från dessa företag.

I ett liberalt Sverige är kvaliteten – inte driftsformen – det som är viktigast.

Martin Skjöldebrand
Folkpartiet Tyresö