Stoppa barnäktenskap

DemokratiJämställdhet

Att själv få bestämma vem man vill leva tillsammans med borde vara en garanterad rättighet i Sverige.

barnäktenskapÄktenskap mot den ena partens vilja är i dag inte alltid brottsligt om offret är ett barn, eftersom tvång inte alltid varit nödvändigt, skrev justitieminister Beatrice Ask och jämställdhetsminister Maria Arnholm i DN nyligen. Därmed bekräftar man att juridiken utgått från en lite naiv ”gammalsvensk” definition av ”tvång”. De vill därför skärpa lagen så att alla  barnäktenskap blir olagliga. 18-årsgränsen ska gälla vid äktenskap.

Att själv få bestämma vem man ska gifta sig med kan tyckas vara en självklarhet. Men många unga flickor och pojkar är i dag oroliga för att inte få det. För dem som drabbas av tvångsäktenskap – främst flickor och unga kvinnor – är det ett ingrepp både i friheten och i rätten att bestämma sin egen framtid

skriver de två i DN.

I Sverige finns ett okänt antal barn som lever som gifta, i många fall som ett resultat av tvång eller som en del i hederskulturell påverkan. Det är naturligtvis inte acceptabelt. Regeringen vill därför införa åtgärder som motverkar detta, bland annat genom ny lagstiftning.

En tung åtgärd är att införa det nya brottet äktenskapstvång. Det ska också innebära att den unges utsatthet beaktas och innebär också att press från föräldrar eller släktingar omfattas av strafflagstiftningen. Med detta görs det ännu tydligare att hederskulturell påverkan inte accepteras i Sverige. Än mer så då det också ska bli straffbart att lura någon att resa till ett annat land där personen ska giftas bort genom tvång eller utnyttjande. I samband med detta slås också fast att 18 årsgränsen är absolut – inga undantag ska kunna åberopas för äktenskap för personer yngre än så i de föreslagna lagändringarna.

ansökan om dispens
Regeringen har också tänkt till om så kallade fullmaktsäktenskap, där andra parter än de direkt berörda träffas för att göra upp om ett framtida äktenskap. Detta hade varit en väg runt det ovanstående förbudet, men även detta vill nu göra ogiltigt. ”Äktenskap” som ingåtts genom sådana fullmakter ska inte vara giltiga.

Utöver dessa juridiska åtgärder, som i sig förefaller vara högst välkomna, vill man också införa ett nationellt kompetensteam, placerat vid Länsstyrelsen i Östergötlands län, som bland annat ska leda, samordna och stödja arbetet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap, liksom mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Det hela verkar vara ett genomtänkt och glädjande initiativ på området och ytterligare ett välbehövligt försök att komma åt de avarter av hederskultur som är ett stort problem för många av våra ungdomar.

Martin Skjöldebrand
Folkpartiet i Tyresö

Läs mer om barnäktenskap
stoppabarnaktenskap.se
fn.se/stoppabarnaktenskap
unicef.se/fakta/barnaktenskap