RUT-avdrag för läxhjälp

DebattSkola och förskola

I SvD den 27e augusti hittar jag en artikel om RUT-avdrag för läxhjälp och att det snedvrider barnens rätt till en rättvis skola för alla. Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket säger
”Vi kan inte ha ett system som är beroende av att föräldrar ser till att deras barn klarar skolan.”
– Vilket, oavsett den fina tanken är något som alltid har förekommit.

Föräldrar i olika familjer har alltid hjälpt sina barn genom skolan. Det nya nu är att fler föräldrar har råd att låta någon annan hjälpa barnen genom skolan. S förslag till lösning av den ojämlika situationen är, som vanligt, oklar men man får förmoda att de inte gillar RUT-avdrag generellt och RUT för läxhjälp i synnerhet. Ibrahim Baylan levererar inga lösningar, men kan ha rätt i att plånboken inte ska avgöra om man klarar sig genom skolan.

Det omedelbara lösningen på problemet skulle kunna vara att utöka barnbidraget till att omfatta läxhjälp. I väntan på att detta inträffar skulle vi i Tyresö kunna utöka det kommunala försörjningsstödet att omfatta även läxhjälp. Även om utökade stödsystem principiellt inte är det bästa metoderna att lösa dagens samhällsproblem, är barnen bland de viktigaste vi har och kan motivera en sådan temporär åtgärd.

Martin Skjöldebrand
ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

Image courtesy of David Castillo Dominici at FreeDigitalPhotos.net