Rusta upp Alby friluftsområde

Vi Tyresöbor älskar närheten till naturen – de stora skogarna i Tyresta, Drevviken i väster, de mindre sjöarna i söder och skärgården i öster. Men det finns ändå ett ställe som nyttjas av fler än andra och kanske uppskattas mer än allt annat, och det är Alby friluftsområde. Alby friluftgård, med det omkringliggande naturreservatet, med motionsspåren, närheten till Albysjön och de charmiga caféerna på Uddby och i Prästgården.

För några år sedan lanserade Folkpartiet tanken att vår kommun behöver en friluftsplan. Detta för att säkra möjligheterna för det rörliga friluftslivet i framtiden, och även att utveckla detsamma i den riktning Tyresöborna önskar. Ett första steg blev en omfattande utredning av hur Alby friluftsområde kan utvecklas under de närmsta åren. Utredningen är nu klar, och många Tyresöbor har bidragit med sina egna goda idéer.

För Folkpartiet är det en hjärtefråga att vi nu satsar de pengar som behövs för att vi Tyresöbor ska få det Alby som vi efterfrågar och förtjänar. Det gäller nödvändiga och akuta investeringar i underhåll för de gamla kulturbyggnaderna. Men det behövs också medel för att utveckla det brokiga utbudet av spår och leder, sommar som vinter, för vandrare, motionärer, småbarnsföräldrar med barnvagn, funktionshindrade, skidåkare, cyklister och ryttare till häst, så att vi alla känner sig välkomna i Alby och att vi inte stör varandra. Det finns förbättringar att göra för i stort sett alla aktiviteter som idag pågår i området – och det finns även en stark önskan till ett ökat utbud av aktiviteter och generösare öppettider för den service vi önskar.

Alby är ett stort område, men Tyresöborna blir fler varje år, och vi kan räkna med att besökarna från den ständigt växande storstadregionen vi är en del av också blir fler varje år. Genom att skapa en lättillgänglig entré till Tyresta naturreservat och nationalpark från Alby, kan de som vill komma ut på äventyr i storskogen eller bara söker stillsamheten ges möjlighet att enkelt söka sig iväg från sig från de aktivitetsfyllda ängarna, badplatsen och motionsspåren. Med en bro över Nyforsviken från Albyområdet mot Rundmars gård, behöver man inte längre ta den kuperade omvägen via Krusboda och över villaområdet i Nyfors och Wättingeströmmen, utan kommer snabbt och enkelt ut i Tyresta. Det blir en entré som passar alla, och som kan nyttjas under hela året. Med denna förbindelse kommer Alby att kännas större, det blir plats för alla de aktiviteter vi vill ha tillgång till och möjligheterna att ta sig ut i den orörda naturen i Tyresta förbättras avsevärt.