Program för ett nytt Tyresö gymnasium

Jobb och näringslivSkola och förskola

Folkpartiet  ser ett stort värde i yrkesprogrammen på Tyresö gymnasium

Allians och opposition i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har kommit överens om program för framtiden i Tyresös planerade nya gymnasium. Eftersom projektgruppen ännu inte lämnat någon rapport till nämnden har politikerna beslutat om en inriktning.

Totalt finns 12 nationella yrkesprogram. I Tyresö har vi sex av dem. Oppositionen efterlyser nytänk i programutbudet. Frågan är dock om vi ska utbilda i jordbruk på ett Naturbruksprogram eller kockar och servitörer på Hotell- och restaurangprogram? De lokala förutsättningarna är inte de bästa för naturbruk.

Men visst borde vi tänka nytt! En tänkbar framtida utveckling är en profilering mot ett enda yrkesprogram, till exempel Industritekniska programmet, VVS- och fastighetsprogrammet eller Vård- och omsorgsprogrammet.

I Folkpartiet ser vi ett stort värde i de nuvarande yrkesprogrammen. Eleverna från Fordonsprogrammet är efterfrågade och har arbete redan när de slutar gymnasiet. Därför har vi stannat för ett utbud där våra nuvarande program med något undantag ingår.

Margareta Ternstedt
Ordförande Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Margareta Ternstedt har även en privat blogg som du kan läsa här