Övergivna bilar – ett miljöproblem

Trafik

Övergivna bilar är generellt ett problem på många platser. Bilar stjäls och dumpas någonstans när användandet är över. Enligt lagboken kallas det ”olovligt brukande”, inte stöld. Bilen blir ofta stående. Länge.

Lagen stadgar att man inte får flytta övergivna bilar hur som helst. Om man som privatperson eller om kommunen utan vidare flyttar eländet gör man sig skyldig till ett nytt lagbrott, nämligen ”egenmäktigt förfarande”. Det är bilens ägare som måste flytta bilen från den plats den dumpats på. Och av olika anledningar sker inte detta alla gånger. Då blir bilen stående, medan den sakta (eller inte så sakta) förvandlas till skrot av uttråkad ungdom. Till slut är den så förstörd att den är en allmän fara för miljö och för kringboende. Tyresö kommuns ambition är att flytta bort fordonen inom 4 dagar, men på privat mark kan det ta upp till 30 dagar för att bli av med eländet.

Tyresö kommun har en rutin och ett anmälningsformulär för övergivna fordon. Där man kan ange vad som står var, och varför man vill att kommunen flyttar fordonet till annan plats. För kommunen har nämligen  en uppställningsplats för denna typ av fordon. Dessvärre kan det, förmodligen delvis av ovanståene skäl, ta tid. Såvida inte bilen är en trafikfara (vilket den mycket sällan är i dessa fall) – då kan polisen besluta om att flytta den.

Jag skulle hellre se att kommunen omedelbart dokumenterade och flyttade övergivna bilar till sin uppställningplats, efter en kontroll med polis om bilen är inblandad i brott och måste vara kvar av den anledningen.
Det borde kunna göras med hänvisning till att de utgör fara för allmänheten eftersom de inte sällan är uppbrutna eller vandaliserade redan från början och utgör, eller riskerar att utgöra, en oemotståndlig lockelse för mindre barn. Beroende på bilens allmänna kondition kan de också redan från början vara en miljöfara genom läckande oljor och annat. Kommunen delger då fordonsägaren att fordonet har flyttats pga av ovanstående skäl och den kan hämtas på kommunens uppställningsplats, eller om inte skrotas, på ägarens bekostnad.

En komplikation i sammahanget är om bilen, som på bilden ovan – nyligen tagen någonstans i Trollbäcken – ingår i någon polisundersökning. Då kan polis förvägra kommunen att flytta vraket. Allt medan polisutredningen drar ut på tiden och bilen förvandlas från stulen bil till miljö- och hälsofara. Förmodligen med föga mer värde i polisutredningen än vad den var den stund den hamnade på sin slutliga plats.

Rimligtvis måste det gå att förenkla och snabba upp hanteringen även av dessa bilvrak, kanske enligt samma form som ovan.

Martin Skjöldebrand
ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

Martin Skjöldebrands privata blogg