Oliberal förmyndarverksamhet

Vård och socialt stöd

Folkhälsoministern ”Maria Larsson (KD) vill skärpa lagstiftningen för att hindra försäljning av alkohol av andra än Systembolaget”. Om man delar uppfattningen att all detaljhandelsförsäljningen enbart ska gå via statlig kontroll är detta förmodligen vettigt. Det intressanta blir den oliberala förmyndarkonsekvensen som nämns i en bisats.

I artikeln redogör Larsson för sina skäl, och med utgångspunkt från monopolets bevarande är de förmodligen berättigade och det kan kanske finnas skäl att se över om de kan efterföljas. Vi hittar dock följande bisats.

”Och då handlar det inte bara om att köpa vin via matbutiker utan också om städfirmor som hemlevererar alkohol liksom ekobutiker och vinbutiker.”

Jag misstänker att man här tänker sig städfirmor av den typ som underlättas av bidrag till ”hushållsnära tjänster”. Dessa ska av oklar anledning kunna förhindras att leverera vin- och sprit som extratjänst. I konsekvensens namn måste detta även gälla kommunal verksamhet (eller verksamhet på entreprenad), framför allt hemtjänst.
Och här kommer vi in på den konsekvens som luktar oliberal förmyndarverksamhet.
De äldre som bor för långt från ett Systembolag, eller utlämningsombud, eller (tillfälligt) är för sjuka att själva ta sig till den påbjudna affärslokalen, riskerar att förhindras att inköpa den vara de vill. Hemtjänst och ”städfirmor” kommer som konsekvens – om förslaget går som det verkar vara tänkt – förhindras att förse sina ”kunder” med produkter som de är in sin fulla rätt att inhandla.

Vi får hoppas att man tänker till innan denna oliberala ordning träder i kraft.

Martin Skjöldebrand
ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

Martin har även i privat blogg du kan läsa här