Ökad valfrihet för Tyresös gymnasiesökande

Jobb och näringslivSkola och förskola

Tyresö kommun inför större valfrihet för dem som ska välja till gymnasiet

Vid senaste nämndmötet beslutade en enig Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd i Tyresö att godkänna alla nationella idrottsutbildningar och särskilda varianter utanför Stockholms län.

– Nu kan våra ungdomar välja vilken nationell idrottsutbildning eller särskild variant de vill om den är godkänd av Skolverket, utan några som helst reservationer. Det är en dörröppnare för alla Tyresöungdomar som ska välja gymnasium, säger Folkpartiets Anna Steele, tillika ordförande Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.​​

Tyresö kommun har samverkansavtal med alla Stockholms läns kommuner som tillsammans bildar ​ en gemensam gymnasieregion. Det betyder att en elev kan läsa på vilken skola hon eller han vill. Så länge betygen är tillräckliga konkurrerar eleverna på lika villkor oavsett hemkommun.

För utbildningar utanför samverkansområdet har Tyresöungdomar oftast setts som andrahandssökande och tagits emot i mån av plats. Det har begränsat valfriheten när de har gjort sina gymnasieval. Nu får de sökande ungdomarna rätten att välja fritt, och på lika villkor.

Det är också ett stort steg för jämställdheten, att alla som söker till gymnasiet får  samma chanser att göra det de brinner för och drömmer om, oavsett kön. Nu får alla sökanden den möjligheten