Ojämn betygsnivå i Tyresö gymnasium

Skola och förskola

Vi har ett bra gymnasium i Tyresö, men ojämna resultat, vilket syns tydligt i den statistik som lämnas till Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden på kommande möte.
Vårens medelbetyg på Tyresö gymnasium ligger på 11,45, vilket är under rikets medeltal. Hur betygen ska höjas en fråga för den pedagogiska ledningen i skolan. För att stötta i det arbetet har nu två förstelärare anställts, men fler åtgärder och mer utvecklingsarbete krävs. Särskilt viktigt är generositet vad gäller lärarnas kompetensutveckling.
I betygsstatistiken syns tydligt vilken betydelse behörigheten har.
Före år 2011, när gymnasiereformen genomfördes, kunde hälften i en årskurs ha icke godkända betyg. Nu krävs behörighet i 12 ämnen för de studieförberedande programmen och i 8 ämnen för yrkesprogrammen. De sista eleverna med brister i behörigheten gick ut i juni 2013.
Lägst medelbetyg har Hotell -och turismprogrammet, men där är endast 50 procent av eleverna behöriga. Då är det inte så märkligt med ett medel på 9,10. Bästa resultat har Naturvetenskapsprogrammet med snitt på 15,27 och 100 procent behöriga. Även Elprogrammet ligger hyfsat bra till med snitt på 12,04 samt Teknikprogrammet med snitt på 12,37.
Margareta Ternstedt
Ordförande i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden