OECD:s tolkning av PISA-resultaten visar på att vi gör rätt

Skola och förskola

Oppositionen gör det mesta av Pisa-rapporten från december. Föga förvånande eftersom det verkar som om regeringens skolpolitik har havererat totalt. OECDs djupare analys visar på något helt annat.

OECD har släppt sin analys av PISA-rapporten från förra året. Man har lite mer på djupet gått igenom respektive lands siffror och analyserat undersökningens förändringar i förhållande till de faktiska förhållandena i respektive land och jämför med övriga länder i undersökningen, och även tidigare forskning i ämnet. Det finns vissa uppenbara punkter där man blir allvarligt orolig för vad oppositionen skulle vilja ta sig till med skolpolitiken – i de få uttalanden där man faktiskt får veta vad det vill.

Ett område som OECD analyserat är resurser till skolan. Baylan vill i sann socialdemokratisk tradition vräka mer pengar över skolan. Socialdemokraterna vill i sitt budgetförslag för nästa år investera tre miljarder kronor i skolan. Det skulle betyda ungefär 45 miljoner kronor mer till Jönköpings skolor jämfört med regeringens budget, säger Ibrahim Baylan, partiets talesperson i utbildningsfrågor.

Det kan bara vara bra eller hur? Eller spelar det inte någon roll hur mycket pengar skolan har? Naturligtvis ska vi inte beröva skolorna de medel de redan fått budgeterat och det kan ska finnas enskilda skolor som har behov att utöka medel för att adressera sociala problem eller eftersatta investeringar. OECD konstaterar dock att Sverige redan har bland de högsta budgetposterna för skolan men däremot ”PISA shows that once a country’s cumulative expenditure per student reaches more than USD 50 000, which includes most OECD countries, there is no clear relationship between spending on education and performance…” Den gräns som OECD har kunnat se där utökade anslag hjälper skolresultaten har Sverige passerat sedan länge. Så det som socialdemokraterna framför som ett tungt argument menar OECD vara av oklar betydelse om det ens spelar någon roll längre.

En annan punkt som Baylan och oppositionens olika propagandister gör nummer av är klassernas storlek. Klasserna är för stora säger man och menar att detta är en viktigt punkt för att få eleverna att prestera. Naturligtvis vill vi inte i onödan göra klasserna större, vi har inte detta som tänkt resultat för någon skola i Tyresö. OECDs analys visar dock att klassernas storlek i Sverige redan är relativt små – jämfört med övriga länder i PISA-undersökningen. Däremot konstaterar man att ”research on class size has generally found a weak relationship with student performance”. Så ytterligare en tung punkt ger, enligt OECD föga eller oklar skillnad i resultaten i skolan.

En punkt däremot där Sverige utmärker sig och ligger i topp är störning och sena ankomster. När Jan Björklund i början av sin mandatperiod tog tag i den här biten höjdes mängder med upprörda röster från dåvariga ansvariga, lärare och förnumstiga förståsigpåare om ”kataderdisciplin”, ”major Björklund” osv. Det var fullständigt horribelt hur Björklund ville återställa ordning och reda i skolan. OECD däremot tycker att ordning och reda är något som – naturligtvis – är vitalt för inlärning i skolan.

”Sweden has the highest proportion of students who arrive late for school among OECD countries. Student truancy is negatively related to a school system’s overall performance”

Men om nu Björklund haft två mandatperioder på sig att rätta till detta, varför visar detta sig inte i förbättrade resultat? Dessvärre ger OECD en indikation även på detta. ”Yet most school principals in Sweden do not see truancy as a hindrance to learning.” Den socialdemokratiska flumskolan är tydligen alltför djupt rotad…

Däremot är OECD positiv till de förändringar som regeringen genomför, som t ex höjd lärarstatus, höjda löner, föräbttrad utbildning … Återstår bara att komma igenom det kompakta mediauppfattningen att allt är uselt med den svenska skolan.

Martin Skjöldebrand
Folkpartiet Tyresö