Oacceptabel väntetid för migranter att få sina betyg verifierade

IntegationJobb och näringsliv

Slöa myndigheter  försvårar för migranter att få sina betyg verifierade – högutbildade akademiker går arbetslösa helt i onödan!

Vi kunde i Svenska Dagbladet  i nyligen läsa att UHR, Universitets- och högskolerådet, misslyckas med att verifiera akademiskt utbildade migranters studieresultat och betyg i en någorlunda rimlig tid. Inte ens UHRs egna tämligen väl tilltagna målsättning om fyra månaders väntan uppfylls utan många, alltför många, hänvisas till arbetsförmedlingen i väntan på att deras högskolebetyg valideras.
Ett exempel som ges i artikeln är en väntetid på över 1 år, vilket naturligtvis är fullständigt oacceptabelt.

I tider med ökande främlingsfientlighet och ett växande högerextremt parti i riksdagen är det direkt skadligt för samhället i stort att ingenting har gjorts för att få bukt med väntetiderna.

Väntan på att få sina betyg verifierade gör också att – som Sivert Aronsson skriver – 1 600 utländska ingenjörer, och många fler akademiskt utbildade, går arbetslösa medan Sverige skriker efter deras kompetens. Och man tvingas till arbetskraftsinvandring med snabbspår genom regelverket.

Integrationen av migranter med akademisk bakgrund måste prioriteras högt!
Inte minst med tanke på de som drabbats av absurda väntetider, utan för att andra ska kunna se
att det finns ett gott hopp om integration i samhället genom att exempel på folk som lyckats skaffa arbete och lyckats etablerat sig i det nya landet.

Martin Skjöldebrand
ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

Martin Skjöldebrand har också en privat blogg som du kan läsa här.

Image courtesy of artur84 at FreeDigitalPhotos.net