När eleverna säger sitt – om elevinflytande

DemokratiSkola och förskola

Skolan har som uppdrag att ge eleverna inflytande på sin skolvistelse, men trots upprepade årliga elevenkäter så får just elevinflytandet bottenbetyg!

När eleverna på gymnasiet under ledning av en elevvänlig konsult bad dem fundera över nytt namn på skolan blev det ett ramaskri bland vuxna utanför skolans värld. Varför – jo eleverna föreslog ett namn med inslag på engelska. Elever ser inget problem med engelska, som ju är deras andra språk, för att inte i vissa lägen säga första språk.

I gymnasieantagningens elevenkät 2013 lyser vissa siffror rödare än andra. Så har de gjort år efter år. Trots uppdrag till skolan att ge eleverna inflytande, så är siffrorna röda just där. Det är som om elevinflytande väger lätt.

Enkäten ber eleverna reagera på påståendet ”Mina synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola”. På ett program sa 43 procent av eleverna att så var inte fallet, röda siffror. På ett annat program sa 30 procent av programmets elever att synpunkterna inte togs tillvara på ett bra sätt, på ett tredje program var 33 procent missnöjda.

Jag ser ett tydligt uppdrag till kommunens Demokratiberedning. Bjud in eleverna till Demokratiberedningen och be dem förklara vad de menar med inflytande. För demokrati är ju faktiskt just inflytande.

Margareta Ternstedt
ordförande i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Margareta Ternstedt har även en privat blogg som du hittar här