När eleverna flyr

Skola och förskola

Aldrig förr haglar goda råd, tips, förslag om åtgärder, idéer och uppfattningar om vad som verkligen lyckas som när ett gymnasium tappar elever. Grunden för allt tyckande varierar från egna erfarenheter, vad vänner och bekanta anser eller vad egna barn och andras ungdomar tycker.

 

Socialdemokraterna tror att ett idrottsgymnasium får eleverna att vända tillbaka till Tyresö gymnasium, Miljöpartiet vill satsa på hållbarhet, enskilda lobbar för ett estetiskt gymnasium, andra åter för ekonomiskt program. I Folkpartiet har vi konsekvent hållit fast vid Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet sett ur ett längre samhällsperspektiv. Där vill vi fortsatt satsa, men vi måste ha djup kunskap om elevströmmar, ekonomiska förutsättningar och lokalernas utformning.

För mig innebär egentligen perspektivförskjutningen från entreprenörsanda, arbetslinje och samverkan med näringsliv och vuxenutbildning till plats för några gymnasieprogram i ett framtida kulturhus ett svek mot framtidens gymnasieeelever i Tyresö. Visionen om ett nytt gymnasium är i Folkpartiet högre än så!

När vi bygger ett nytt gymnasium i Tyresö särskilt för elever på de högskoleförberedande programmen ska grunden vara solid och seriös. Ett nytt gymnasium måste byggas utifrån elevernas val, lokala förutsättningar, de nationella målen och framtidens krav på dagens 16-19-åringar.

Margareta Ternstedt
ordförande i Gymnasie-och arbetsmarknadsnämnden