Mer svenska ger fler behöriga till gymnasiet

DebattSkola och förskola

Utöka undervisningstiden i svenska för nyanlända elever från och med årskurs 6

Jo, jag vet; egentligen skall alla mål i en nämndplan vara lika viktiga.
Trots det är jag vanvördig nog att säga att i Barn- och utbildningsnämndens nämndplan är ett av grundskolans mål viktigare än de andra.
Nämligen målet att fler elever skall bli behöriga till gymnasiet.

Detta mål visar oerhört tydligt hur väl skolan har lyckats med att utrusta eleverna med de nödvändiga kunskaperna för att ta sig vidare, inte bara till gymnasiet, utan ut i livet.

En relativt stor andel av elever som inte lyckas bli behöriga till gymnasiet är nyanlända elever. Det säger egentligen sig själv att skall man bara på något år först erövra ett nytt språk för att sedan tillgodogöra sig flera års skolgång kan det bli oerhört tufft.

Tyresö kommun deltar från och med höstterminen 2013 i Skolverkets försöksprojekt där man utökar undervisningstiden i svenska och svenska som andraspråk för nyanlända elever från och med årskurs 6. På sikt är det inte alls orimligt att se över om vi i Tyresö inte själva kan utöka undervisningstiden ytterligare. Jag tror det är få elever som efter avslutad skolgång skulle se det som ett problem att de har läst för mycket svenska.

Leif Lanke
vice ordförande Barn- och utbildningsnämnden