Lättare att sprida musik i hela EU

Kultur och fritid

I allt för många år har musikindustrin varit ivrigt igång med att undergräva sitt förtroende hos konsumenterna och gräva sin egen grav genom en snårskog av obegripliga begränsningar av musikrättigheter.

Äntligen har EU tagit sitt förnuft till fånga! I alla fall i en av frågorna kring digitala rättigheter, och det verkar som om man inom EU har gjort upp med de besyennerliga  begränsningarna kring landsgränser. Det ska bli enklare att licensiera musikrättigheter över gränserna i Europa.

Själva beslutet har tagits helt nyligen framgår av ett nyhetsbrev från Folkpartiet i EU. I många år har brukare av musiktjänster som t ex eMusic och Spotify i ett land mötts av förbud mot att lyssna på musik som man kunnat lyssna på i ett annat land. Nu ska man åtminstone inom EU ha undanröjt hinder för att samma musik ska gå att lyssna på oavsett i vilket land man befinner sig i inom unionen.

”Jag är glad att vi efter mycket hårt arbete lyckats nå en överenskommelse mellan parlamentet och rådet som tydligt stärker de enskilda kompositörerna och artisternas rättigheter samtidigt som vi gör det mycket enklare att sprida musik i hela EU. Särskilt för ett land som Sverige, med en betydande musikexport, är detta oerhört viktigt”
Cecilia Wikström, Folkpartiet

Konsumenterna är säkerligen också glada. Vi har mycket  mycket länge pekat på obegripliga bestämmelser och industrins trögrörlighet och många har också reagerat genom att ladda hem musik olagligt. Nu har ytterligare ett steg mot en industri i tiden tagits och ytterligare ett skäl för olagliga metoder fallit.

Europas musikkonsumenter och musiker är att gratulera!

Martin Skjöldebrand
ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

Martin Skjöldebrand har en privat blogg du kan läsa här