Köp kalhygget vid Hedvigslund och stoppa stenkrossen!

Bygga och boDebatt

Knappast någon Tyresöbo kan ha undgått att se det enorma kalhygget vid Hedvigslunds trafikplats. Här ska en bullrande och dammande stenkross och ett snöupplag anläggas, vilket naturligtvis gör många Tyresöbor upprörda. Om Tyresö kommun köper in marken, kan vi slippa stenkrossen och istället få tillgång till exploateringsbar mark, något som är en stor bristvara i vår kommun. Vi kan då lättare bevara bostadsnära grönområden, och placera för kommunen angelägna verksamheter i området.

Kalhygget ser ut att ligga i Tyresö kommun, men marken ligger i Nacka. För att ytterligare komplicera det hela, så är det Stockholms stad som äger marken. Stockholms stad vill arrendera ut marken till ett byggbolag, som önskar anlägga en stenkross där.

Det är minst sagt lite okänsligt mot Tyresöborna att Stockholms stad arrenderar ut marken, med vetskap om vad marken är tänkt att användas till. I ett tidigt skede har Nacka sagt att detta är skräpmark, och att en stenkross inte skulle vara något problem att få tillstånd för. Det är nämligen Nacka kommun, där marken ligger, som står för tillståndsgivningen av denna miljöfarliga verksamhet. Men nu när opinionen i Tyresö är känd, borde det vara lätt att samla en politisk majoritet i Nacka som sätter stopp för denna vettlösa stenkrossidé.

Men det säkraste sättet att stoppa stenkrossen är att Tyresö kommun helt sonika köper in marken. Med Tyresö kommun som ägare är det logiskt att också flytta kommungränsen. Det gjordes till exempel när golfbanan i Tyresö byggdes ut till 18 hål. Med marken innanför Tyresös kommungräns, är det Tyresö kommun som beslutar om vad som får göras på marken. Därmed blir det definitivt stopp för stenkrossen om Folkpartiet får sin vilja fram!

Folkpartiet har länge drivit på för att köpa in denna markbit till Tyresö kommun. Vi har hittills inte vunnit gehör för detta hos de andra Allianspartierna. Nu hotar alltså istället ännu en stenkross att dra igång alldeles inpå gränsen till Tyresö – som om det inte varit nog med elände med stenkrossen i Skrubba. Det är nu läge att vi istället hjälper Stockholms stad att få en slant för denna markplätt, som ligger i Stockholms periferi. Nacka kommun betraktar ju ändå detta som skräpmark, så det det väl inte något problem att låta Tyresö köpa?

Tyresö kommun lider stor brist på exploateringsbar mark. Ett förvärv av detta rätt stora område skulle underlätta planeringen under många år framöver. Området ligger perfekt till vad gäller nåbarhet till alla kommundelar tack vare Hedvigslunds trafikplats. Tyngre verksamheter som vi gärna ser någon annanstans än i till exempel centrala Trollbäcken, skulle kunna finna en ny hemvist i detta område. Vi skulle också kunna flytta en bensinmack hit, vilket skulle möjliggöra bostadsbyggande i områden som idag ligger innanför säkerhetsavståndet. Vi skulle också få en utmärkt plats för nyetableringar av utrymmeskrävande företag eller idrottsanläggningar, som annars riskerar att få dyra och dåliga lösningar på grund av trånga ytor och höga markpriser.

Men det första vi skulle bygga är ett bullerskydd mot motorvägen, så att det åter blir lugn och ro i norra Lindalen, nu när skogen i onödan har avverkats i förtid.

Att inte köpa in marken vore ett katastrofalt misstag. Tyresö behöver mark, till bostäder, företag, kommunal service i form av äldreboenden, idrottsanläggningar, skolor med mera. Allt är inte lämpligt att bygga på kalhygget, men vi kan med detta markinköp, genom omdisponeringar i kommunens planer, frigöra annan mark för sådant som är angeläget.

Köp kalhygget, stoppa stenkrossen, bygg bullerskydd och fyll hygget med nyttigheter för Tyresös invånare! Det skulle hjälpa oss att utveckla Tyresö och samtidigt bevara våra bostadsnära grönområden.

Mats Lindblom
gruppledare Folkpartiet Liberalerna Tyresö 

Läs Madeleine Sjöstedts svar om att Nackas kommunalråd Mats Gerdau (M) skyller ifrån sig

Läs Mats Gerdaus (M) brev till Madeleine Sjöstedt

Läs pressmeddelandet här