Kollektivtrafik per båt

Trafik

 

Varför inte en båtlinje till Tyresö slott?

kollektivtrafik båt

SL har nyligen presenterat ett utredningsförslag om utökad kollektivtrafik i ” Stockholms inre vatten”. Det är så lockande som det låter – kollektivtrafik per båt till och från en stad synnerligen lämpad för just den typen av kollektivtrafik. Nu har man kommit till skott med förslag på två linjer, Hammarby sjö – Nybrokajen och Nybrokajen – Nacka – Lidingö – Frihamnen. Men varför stanna där?

I utredningen presenteras en omfattande utredning. De ovan nämnda förslagen till trafiklinjer togs fram genom en analys utifrån bland annat resande, kostnad för trafiken och samhällseffekter. Dessvärre verkar utredningen ha haft en ganska snäv begränsning så kommuner med vattengräns längre ut än Nacka verkar inte ha ingått. Vad gäller Tyresös del nämns kommunen, men endast i samband med att en av turerna ska angöra Nacka Strand. Där ska turerna anpassas till buss 840 mot Tyresö centrum. Vilket väl är vällovligt, men känns som en relativt marginell förbättring vad gäller kommunikationen till just Tyresö. (Det är i och för sig möjligt att det finns de som finner möjligheten att ta båten från Nybrokajen till Nacka, och byta till buss vid Nacka Strand istället för de traditionella busslinjerna).

För Tyresös del vore det däremot synnerligen intressant att också utreda en förlängning av denna sträcka till t ex Värmdö-Tyresö. Med tanke på de kapacitetsproblem vi ser idag i bil- och busstrafiken till och från halvön, och med tanke på ett fortsatt permanentboendetryck på halvön – skulle en båtlinje kunna avlasta landsvägstrafiken från det området. Bortsett från detta vore det också en möjlighet att bygga på Tyresös värden för naturturism. Kanske kan vissa turer till och med gå ända ut till Tyresö slott