Klart med programmen i Tyresö gymnasium

Skola och förskola

Nu är det klart med Tyresö gymnasiums program!

Av yrkesprogrammen startar alla utom ett. Av de högskoleförberedande programmet är det start för ett program, Teknikprogrammet.

De program som inte startar i höst kommer igen hösten 2015.
Redan i november finns de med i katalogen för gymnasiemässan och sedan söks de i januari -februari år 2015.

Det är det låga antalet behöriga sökande som ställer till problem. När grupperna blir så små som 3-5 elever tappar vi både den sociala gemenskapen och den dynamik som behövs för sammanhållningen inom programmet. Vi är många från flera olika politiska partier som tycker att gymnasieutbildningen i Tyresö ska hålla hög kvalitet. Organisatoriska nödlösningar ger ingen bra kvalitet.

Därför startar inga program med få elever. De får en ny chans nästa sökperiod.

Margareta Ternstedt
ordförande i Gymansie- och arbetsmarknadsnämnden