Klara med oklara besked från oppositionen!

DebattJobb och näringsliv

Den ekonomiska krisen har inte gått oförmärkt förbi i Sverige men trots det ligger vi bättre till en många andra länder. BNP-tillväxten ligger på 1,4, Tyskland och Österrike har 1,2 respektive 1,1 som exempel. På andra sidan skalan ligger Portugal med -0,5, Italien med -0,9 och Grekland på -3,0.

Oppositionens skuggbudgetar är hårresande läsning för oss som tror på att fler ska komma i arbete.

Socialdemokraterna vill höja arbetsgivaravgiften för unga anställda och höja restaurangmomsen. Det kommer att slå hårt på massor med företag som ju står för de arbetstillfällen som är så viktiga för att få unga i arbete. 12 miljarder i höjda skatter kommer att påverka viljan att anställa. Överhuvudtaget så kommer socialdemokraternas politik ge högre kostnader att anställa, höjd moms, osäkrare villkor i välfärdssektorn, sämre villkor för RUT-företagen, höjda marginalskatter (Sverige har redan världens högsta) och vem vet vilka andra skattehöjningar som S genomför när de ska tillmötesgå MP och V?
Enligt beräkningar kommer deras politik att leda till 100 000 färre jobb på lång sikt.

Miljöpartiet vill bland annat chockhöja skatter på energi och transporter.
Deras politik leder på lång sikt till 86 000 färre jobb.

Vänsterpartiet vill bland annat slopa RUT- och ROT-avdraget och återinföra fastighetsskatten, arvsskatten samt höja bolagsskatten, krogmomsen och arbetsgivaravgiften för unga.
På sikt blir det cirka 157 000 färre jobb.

Sysselsättningen har under alliansregeringen ökat med 200 000 jobb sedan 2006.

Dessa tre partier ska alltså på ett eller annat sätt försöka regera ihop om väljarna ser det som ett alternativ efter valet 2014.

Med 120 000 anställda i 10 000 välfärdsföretag vill oppositionen ta bort möjligheterna till vinst i den sektorn. Många av dessa företag drivs av kvinnor, 4 av 5 anställda är kvinnor. RUT-avdragen har skapat en marknad med vita arbetstillfällen och pensionsgrundande inkomster, också en sektor där många kvinnor arbetar. Var är oppositionens jämställdhetsperspektiv?

Sammantaget kan man fundera på hur dessa partier ska kunna ha en hållbar koalition när deras olikheter bara kan bädda för totala krockar. Socialdemokraterna driver förbifart Stockholm stenhårt, Miljöpartiet vill inte ha den alls.  MP vill ha en avveckling av kärnkraften snarast, S svajar med besked utan att ha alternativ. S har en mer realistisk syn på Sverige som ett avlångt land med behov av vettiga el- och bränslepriser, MP vill snarast se Sverige stanna helt.

Förhoppningsvis klarnar detta för väljarna – i tid för valet 2014!

Anna Steele
riksdagsledamot FP Tyresö

 

 

Källor: Eurostat, Finansdepartementet