Ja till en tredje pappamånad

DebattJämställdhet

En tredje pappamånad är rätt väg

Av föräldraförsäkringens 480 dagar är i dag 60 reserverade till den ena föräldern, utan möjlighet att överlåtas. För att öka jämlikheten i föräldraskapet bör en tredje pappamånad införas, menar Folkpartiets styrelse.

Detta retar naturligtvis upp en hel del grupper.
Ska verkligen politiker gå in och peta i familjers fria val?
Det måste väl ändå familjens eget beslut hemma vid köksbordet?
Är det verkligen liberalt att lägga sig i hur familjer väljer att lägga upp sin föräldraledighet?

Jag skulle vilja reflektera lite här över detta med fria val. 
Är det verkligen det fria valet som gör att kvinnor tar ungefär 75-80% av föräldraförsäkringen?
Är det ett fritt val att kvinnorna tar ut ungefär 65% av vabb-dagarna när barnen är sjuka?
Är det det fria valet som gör att kvinnors karriärer ofta planar ut under småbarnsåren?

Kanske, i vissa fall.

Eller är det så att det är mannens fria val inom föräldraförsäkringen som omhuldas? Mannens val, som i realiteten innebär att kvinnans frihet begränsas.

  • Vi vet att kvinnor har högre utbildning än män.
  • Vi vet att kvinnor i högre grad arbetar deltid.
  • Vi vet att en kvinnas livslön är 3.6 miljoner lägre än en mans livslön.

– Kan vi då bara vänta på att jämställdheten ska infinna sig?
Naturligtvis inte. En tredje pappamånad är rätt väg för jämställdhetsarbetet.
Pappor i vårt land vill och kan ta ett större föräldraansvar.

När Folkpartiet år 1995, utmanade gamla maktstrukturer och drev igenom den första pappamånaden ledde det till en positiv jämställdhetseffekt på uttaget av föräldradagar bland landets pappor.
Samma effekt hade 2002 års reform då den andra pappamånaden infördes. Före den första pappamånadens införande uppgick mäns uttag av föräldradagar till 6 procent.
2011 hade pappornas uttag fyrdubblats till 24 procent.

Men, utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle går för långsamt.
Politiska beslutsfattare måste gå i bräschen för att genomföra reformer som stödjer jämställdheten. Det har nu Folkpartiet gjort igen.

En tredje pappamånad är helt rätt väg att gå.

Åsa de Mander
redaktör fptyreso.se

Källor:SCB och Försäkringskassan

Image courtesy of David Castillo Dominici at FreeDigitalPhotos.net