Infartsparkering vid Skrubba gör att fler tar bussen

DebattTrafik

Infartsparkering vid Skrubba Malmväg gör det möjligt för fler att åka kommunalt

Många Tyresöbor väljer att ta bilen till jobbet, vilket skapar problem med köbildning i rusningstid. En anledning till detta är bristen på infartsparkeringar. Därför väljer många istället att ta bilen hela vägen till jobbet.

Infartsparkeringen i Skrubba är särskilt populär, men de Tyresöbor som vill åka kommunalt har ofta svårt att hitta en parkeringsplats här, säger Mats Lindblom (FP), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Detta är en yta som inte lämpar sig för bebyggelse, men däremot passar bra som infartsparkeringar. En sådan utbyggnad skulle säkra tillgången på infartsparkering för de boende i hela Trollbäckenområdet.

Marken under kraftledningen längs med Skrubba Malmväg ligger i Stockholms kommun, men det bör det inte vara något hinder. Alla kommuner i Stockholms län måste agera som en samlad region för att vi ska kunna lösa framkomlighetsproblemen i trafiken. Att använda marken under kraftledningen till infartsparkeringar är ett rimligt och nödvändigt beslut som gynnar hela Stockholmsregionen.

Läs mer om parkeringsterrorn vid Skrubba