Ge plats åt Tyresös nya ishall

DebattKultur och fritid

Den planerade placeringen av den nya ishallen får inte den plats den förtjänar!

Att Tyresö behöver en ny ishall då den gamla norr om Tyresö centrum inte har så många år kvar att fungera är de flesta överens om. Ishallen får dock inte den plats den förtjänar med den planering som ligger för beslut i kommunen. Förslaget med en placering norr om Tyresövallen längs med Tyresövägen är inte den bästa.

Folkpartiet anser att den föreslagna placeringen av ishallen är begränsande för såväl funktionerna i hallen som framtida möjligheter för expansion med t ex ytterligare en isrink. Den föreslagna placeringen gör det också sannolikt dyrare att bygga, jämfört med en placering där inte samma hänsyn behöver tas till svåra markförhållanden och begränsningar i utrymme. En ny ishall på detta ställe bidrar knappast till att skapa en välkomnande entré till området, oavsett arkitektonisk utformning av byggnaden.

Vi föreslår istället att en ny ishall byggs på mark i Skrubbaområdet eller på kalhygget sydost om Hedvigslunds trafikplats. Där skulle en ishall även utgöra grunden till ett nytt långsiktigt hållbart idrottsområde, som på sikt kan innehålla fler idrottsanläggningar för Tyresös invånare och föreningsliv, säger Mats Lindblom (FP), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Problemet är att denna mark inte ägs av Tyresö kommun. Men marken kan köpas in om Stockholms stad är beredda att sälja den till oss. Ett alternativ till att köpa mark, är att i samarbete med Stockholms stad, Nacka kommun och kanske även Haninge kommun, utveckla ett stort idrottsområde med flera anläggningar som kan samutnyttjas av de involverade kommunerna. Vi ser gärna att en ny ishall är startskottet för en sådan satsning.
Folkpartiet står redo i startblocken.