Ge plats åt parkour i Tyresö

DebattKultur och fritid

Bygg en Parkouranläggning vid Skate 135 som främjar spontanidrotten i Tyresö

Tyresö profilerar sig som en idrottskommun och en kommun som satsar mycket på föreningsliv. Många ungdomar väljer tyvärr att sluta engagera sig i det organiserade föreningslivet efter ett par år. Det är därför viktigt att skapa förutsättningar för fri och spontan aktivitet i vår kommun som kompletterar det befintliga utbudet. Satsningen på utegymmet vid Wättinge gårdsväg och Skatepark 135 är mycket uppskattade och välbesökta.

Parkour är en populär och växande fritidsaktivitet bland barn och unga. Träningsformen Parkour handlar om att använda den egna kroppen för att ta sig fram igenom alla typer av miljöer. Parkourföreningen Tyresö Moves populära inomhusträning i Krusbodaskolans gymnastiksal under vinterhalvåret visar att intresset är stort bland såväl killar som tjejer i kommunen. Under sommarhalvåret saknas i dagsläget en iordninggjord yta för att utöva Parkour.

Folkpartiet Tyresö vill vidareutveckla den outnyttjade grusplanen i anslutning till Skatepark 135 genom att bygga en Parkouranläggning som kompletterar de befintliga möjligheterna till spontan aktivitet och rörelse i området. Stockholmsområdets hittills enda renodlade Parkouranläggning finns i Tensta. Genom att satsa på en Parkouranläggning har Tyresö kommun en möjlighet att stärka sin profil som idrotts- och friskvårdskommun och samtidigt erbjuda en attraktiv yta för umgänge och spontan aktivitet för Tyresöbor i alla åldrar.

I ett växande Tyresö med ett ökat antal invånare bör idrottsytor vara en naturlig del av utvecklingen och planeringen. Utbyggnaden av Norra Tyresö centrum motiverar att kommunen bygger en Parkouranläggning i anslutning till Skate 135.

Thomas Sundblad

Kultur- och fritidsnämnden                      

Bilden lånad med tillstånd av Tyresö Move