Ge flyktingar legala vägar att ta sig till EU

DemokratiIntegation

EU-kommisionären Cecilia Malmström (Fp) har länge kämpat för legala sätt ta sig till EU från andra länder som inte är medlemmar. Inte minst för flyktingar från olika oroshärdar världen över är detta viktigt, någon som också beslutades vara Folkpartiets politik under Landsmötet 2013.

Ett första steg togs tidigare i år när EU i en första omgång kommit överens om att förenkla inresa vid tillfälliga arbeten (som t ex bärplockning). Vi ser år efter år gästarbetare utnyttjade av skrupellösa agenter i gästarbetarnas hemländer, eller mindre nogräknade grossister här i Sverige.

Genom att införa legala vägar för gästarbetare att ta sig till EU underröjer man till en del dessa avarter. ”These seasonal workers, who are often more vulnerable and exposed, must see their working conditions improved and be granted a secure legal status to protect them from exploitation.” Cecilia Malmström Legala vägar för flyktingar – inte bara gästarbetare – undanröjer också i viss mån (mer vore väl naivt att tro) grunden för exploatering av folk på flykt. Ett sätt att dra undan mattan för flyktingsmugglare är att inför ett ”asylvisum” till EU som personer skulle kunna söka via ett EU-lands ambassad. På så sätt minskar man behovet att förlita sig till att smugglare faktiskt lyckas (eller ens avser) få flyktingen in i Eu för att söka asyl där, som systemet fungerar idag.

Att legala vägar till EU också för flyktingar inte behöver betyda ”ökade sociala problem” visades nyligen i den senaste arbetsmarknadsstatistiken där det verkar som att vi nu också för första gången börja få migranterna i arbete – förhoppningsvis är detta ett trendbrott!
Det skulle inte förvåna mig om det finns de som inte tycker att detta är en god nyhet utan att jobben ska gå infödda i första hand. Det är samma människor som klagar över att migranterna lever på bidrag Det är ett utmärkt första tecken på att regeringens politik börjar bära frukt – arbete är mycket viktigt för att kunna etablera sig i ett nytt land och bidra till samhället.
Det är en viktig signal till andra migranter att det går att bryta utanförskapet.

Det återstår mycket arbete – bland annat måste inflyttade akademikers betyg verifieras i mycket snabbare takt än vad som sker idag.

Martin Skjöldebrand
ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

Martin Skjöldebrand har en privat blogg du kan läsa här