Frustration över nya busshållplatsen vid Trollbäckens IP

Trafik

Bilister använder sidovägar i sin frustration för att komma förbi busshållplatsen vid Trollbäckens IP.
En försämring enligt de boende.

Tyresö kommun har gjort om busshållplatsen vid Trollbäckens IP genom att där anlägga en chikan. Det innebär att endast ett fordon kan passera busshållplatsen åt gången, och minskar hastigheten avsevärt förbi Trollbäckens IP. Detta var sannolikt det önskade resultatet.

Dessvärre innebär det också vissa bieffekter som förhoppningsvis inte var de avsedda. Och som innebär stora nackdelar för de kringboende.

Genom att behålla stopplikten i korsningen vid busshållplatsen åstadkommer man en ryckig och frusterande körning förbi platsen, med flera start/stopp som ökar miljöutsläppen från fordonen som passerar. Det tar också onödigt lång tid att passera hållplatsen vid köbildning på morgonen. Det vore kanske bra om kommunen såg över om det verkligen är nödvändigt att ha kvar fyrvägsstoppet när det nu finns en chikan alldeles intill korsningen.

Vad värre är, så har bilister börjat använda sidovägarna för att ta sig förbi platsen. Uppenbarligen förefaller många uppleva situationen så frustrerande att man istället för att köra huvudvägen Njupkärrsvägen-Marsvägen-Kärrvägen använder sidor vägar som inte är avsedda för detta. Detta innebär i sin tur en kraftigt ökad fordonstrafik på villagator utan trottoarer och en bristande respekt för de 30 km/h som dessa vägar har. Olycksrisken och boendemiljön i området har – enligt boende i området – kraftigt försämrats genom situationen kring busshållplatsen.

Under valdagen till Europaparlamentet luftade flera Trollbäcksbor sitt missnöje, och det vore en enkel sak att vidta åtgärder för att förbättra situationen. Från trafikmätning, till fartgupp och genomfartsförbud, till borttagande av fyrvägsstoppet och andra mer drastiska åtgärder.

Martin Skjöldebrand
Arkeolog, IT-driftsansvarig
Folkpartiet Tyresö

Martin Skjöldebrand har en privat blogg som du kan läsa här