Förskolans nya utmaningar – på gott eller ont?

DebattJämställdhetSkola och förskola

Förskolan bör ta emot yngre barn och ha öppet längre på kvällarna!

Som ordförande i Liberala Kvinnor så träffar jag många personer som vill prata jämställdhet ur deras perspektiv, både kvinnor och män. Det som börjat bli återkommande när jag lyssnar främst på unga kvinnor och mammor är att man skulle vilja kunna nyttja barnomsorgen på förskolorna innan barnen är fyllda ett år.

Idag finns en rekommendation till alla Sveriges kommuner att de ska erbjuda förskoleplats från 12 månaders ålder och det ska ta max tre månader för kommunen att tillhandahålla denna plats.
Det är ingen lag och alltså skulle förskolorna kunna ta emot mindre barn.

Det finns också andra aspekter: Handels har kommit med en rapport som visar att många kvinnor som arbetar i detaljhandeln inte kan arbeta heltid därför att förskolorna stänger för tidigt och många butiker i köpcentrum har arbetstider och öppettider mellan kl 10.00-20.00

Det finns frågor här som säkert ter sig kontroversiella för en del. Kvinnor, som skulle vilja ha barnomsorg tidigare än när barnen är ett år, eller kvinnor som behöver hämta barnen lite senare för att kunna arbeta heltid på de arbetsplatser de har. Skuldbeläggandet av dessa kvinnor är väldigt kränkande och de som har den inställningen tycker jag ska koncentrera sig på att vara upprörda över alla fäders stora frånvaro när deras barn är små istället.
Endast tio procent av tiden i föräldraförsäkringen tas ut av männen/papporna innan barnen är två år gamla!

Fäderna spenderar dessutom hela två timmar mindre per dygn med sina barn än vad mödrarna gör. Det gör en månad i hela dygn mindre i tid per år. Det motsvarar också i arbetstid åtta timmars arbetsdagar i tre månader på ett år – som pappa är med sina barn mindre i tid, helt orelaterat till föräldraförsäkringen. Lägg då till att kvinnor lägger ner sju veckor om året i obetalt hemarbete – som så, framstår verkligheten som grym för kvinnor och deras situation.

Till detta kan läggas att förskolorna och kommunerna befinner sig i ett bekvämt och låst läge när de inte kan eller vill vara mer flexibla och arbeta utefter verklighet och behov.

Majoriteten av OECD-länderna ersätter högst sexton veckor för föräldraledighet. Av 21 länder så är det nio som har mer än 16 veckor och fem som har fler än 20 veckor.

föräldraförsäkring förskola

Kommunerna borde börja tänka i nya banor, försöka påverka sina förskolor genom avtal och annat att ta emot lite yngre barn och att ha öppet längre. Deltidsarbete får förödande konsekvenser i en kvinnas livsekonomi. De får sämre löneutveckling, sämre karriärmöjligheter och mycket dålig pension. I en framtid bör hela barnomsorgens taxesystem ses över så att det blir mer realistiskt i förhållande till vad som ska levereras. Kanske vi får se specialiserad förskola av olika slag?

Med god kvalitet och allt för barnens trygghet och god pedagogik – så har vi ytterligare valfrihet i samhället!

Anna Steele
orförande i Liberala Kvinnor och riksdagsledamot (FP) Tyresö

Läs mer  på Liberala Kvinnors hemsida.

Image courtesy of Jomphong at FreeDigitalPhotos.net