Folkpartiet vill ha en strandpromenad i Nyfors

Bygga och boDebattKultur och fritid

Socialdemokrater och moderater vågar inte stöta sig med fastighetsägarna i Nyfors

Folkpartiet strävar alltid efter att uppmuntra och underlätta för tyresöbor att komma ut i naturen och att få tillgång till våra strandlinjer.
I detaljplaneförslaget för Nyfors har därför Folkpartiet hela tiden önskat få en strandpromenad på plats.

Försitter kommunen den chans som nu finns att rita in en strandpromenad längs Tyresö-Flatens norra strand från Hundängen till Nyfors har man i princip för all framtid lämnat ifrån sig den möjligheten. Strandpromenaden blir aldrig lättare att planera in än i detta ännu planlösa skede.

Antagligen av rädsla att stöta sig med fastighetsägarna i Nyfors vågar varken socialdemokrater eller moderater skicka ut ett förslag innefattande strandpromenad för granskning.

Med en allmänt tillgänglig strandpromenad kommer tillgängligheten till vattnet att öka både för de boende i Nyfors och för övriga tyresöbor. En strandpromenad skulle på trevligt sätt knyta samman området kring Hundängen och Gammelström med badstranden vid Tyresö-Flaten och Hällbergatomten, för att sedan leda vidare mot forsen, Albysjön och Tyresta naturreservat.

Det går att göra en vacker strandpromenad – om viljan finns. Folkpartiet vill mer och vi reserverar oss mot beslutet att inte lägga in en strandpromenad i det material som skickas ut för granskning.

Mats Larsson
För Folkpartiet Liberalerna i Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Läs hela reservationen in sin helhet här