Folkpartiet ser till att det byggs fler hyresrätter i Tyresö

Bygga och bo

Folkpartiet i Tyresö gör skillnad. 500 nya hyreslägenheter kan byggas inom fyra år.

Det allmännyttiga fastighetsbolaget Tyresö Bostäder har nu antagit sin bolagsplan för de kommande fyra åren.

Folkpartiet har länge drivit att vi skall öka nybyggnationstakten av hyresbostäder i Tyresö, och då spelar Tyresö Bostäder givetvis en viktig roll. Många är de ungdomar som väntar på en möjlighet att flytta hemifrån, eller familjer som på grund av ändrad livssituation väntar på en möjlighet till nytt boende. Även om det finns flera privata producenter av hyresrätter i Tyresö så faller ett tungt ansvar på Tyresös politiker att i högre utsträckning använda sig av Tyresö Bostäder för att möte invånarnas önskemål.

Tidigare har Tyresö Bostäder sett som begränsning att man bara kunnat ha ett nybyggnations-projekt i gång åt gången, Det innebär, givet de ledtider för planer och byggnation, att det är svårt att starta mer än ett projekt varannat år. Från Folkpartiets sida har vi argumenterat för att höja ambitionsnivån, till att bolaget skall kunna hålla i gång två projekt samtidigt. Det innebär följaktligen en fördubblad nybyggnationstakt och att bolaget kan starta ett nytt fastighetsprojekt per år. Nu har vi fått gehör för ambitionen om ökad produktionstakt och fått den inskriven i Tyresö Bostäders bolagsplan. Folkpartiet gör skillnad i Tyresö.

En nyckel till att kunna fördubbla produktionstakten med befintlig organisation är att kombinera större och mer komplicerade projekt (tex bygget av Hasselbacken vid gamla Curres Corner med ca 200 lägenheter som kommer att startas under 2015) med mindre omfattande byggen där man handlar upp nyckelfärdiga standardhus, tex de allmännyttiga bostadsbolagens ramupphandlade kombohus. Läs mer här om kombohus. Totalt kan produktionsstart för mer än 500 hyreslägenheter komma att ske under mandatperioden.

Tyresöborna kommer onekligen att märka av en ökad nybyggnationstakt av hyresbostäder under mandatperioden. Det kan de tacka Folkpartiet för.

Leif Lanke (FP)
Ledamot i Tyresö Bostäders styrelse