Folkpartiet kräver bättre underhållna återvinningsstationer i Tyresö

Debatt

Det skall vara lätt att göra rätt. Det är det inte alltid idag.
Folkpartiet Liberalerna i Tyresö kräver bättre underhållna återvinningsstationer i Tyresö

Styrelsen för Folkpartiets kommunförening i Tyresö efterlyser att kommunen tar en mer aktiv roll i bättre underhåll av återvinningsstationerna, så det blir enklare för invånarna att leva miljövänligt.

Dagens återvinningsstationer i Tyresö håller allt som oftast inte måttet. Invånare som möts av överfyllda kärl ger till slut upp och lämnar material bredvid behållarna vilket ger en skräpig miljö, försämrar återvinningsmöjligheterna och lockar skadedjur.

Förpacknings- & Tidningsinsamlingen AB, FTI, som ägs av de fyra materialbolagen, hanterar tömning och underhåll av återvinningsstationerna i Tyresö och ombesörjer städning och snöröjning kring stationerna. Kommunen bör intensifiera övervakningen av hur bolaget efterlever sitt uppdrag och fördjupa dialogen hur arbetet kan förbättras.

Det är av stor vikt att Tyresös invånare kan återvinna förpackningar och papper på ett smidigt sätt. Detta är en avgörande faktor som underlättar för kommunens invånare att leva miljövänligt.

Det skall vara lätt att göra rätt. Det är det inte alltid idag.

Leif Lanke
ersättare i kommunfullmäktige