Folkpartiet i Tyresö prioriterar Brevik

Bygga och boDebatt

Köbildningen från Tyresö strand måste få en lösning

Folkpartiet i Tyresö har satt upp Brevik som högprioriterat på sin dagordning.Vi har tillsatt en arbetsgrupp som ser över alternativa VA-lösningar (avsaltning genom omvänd osmos och minireningsverk) godtagbara av länsstyrelse och Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund för det vackra Östra Tyresö.

Utökade byggrätter och avstyckningar samt en uppsnabbning av planarbetet ligger i pipeline. En presentation av detta omfattande arbete kommer inom en snar framtid. Köbildningen från Strand och framåt måste få en lösning. Folkpartiet kommer verka för att arbetet med detta ska påbörjas nu och att det inte dröjer 17 år innan lösningen är på plats.

Anders Henjer
vice ordförande Folkpartiet Tyresö

Läs mer