Folkpartiet har idéerna för Albyområdet

DebattKultur och fritid

Bygg en bro över Nyforsviken

Just nu pågår ett arbete i kommunen kring en framtida utveckling av Alby friluftsomområde.
Syftet är att göra vårt fina rekreationsområde ännu mer attraktivt och tillgängligt. Till detta arbete har Folkpartiet bidragit med en lista på 79 konkreta förbättringsidéer för Alby friluftsområde med omnejd. I listan finns t ex förslaget om en ny bro över Nyforsviken, som skulle ge en enkel och vacker väg ut i Tyresta naturreservat från Alby för den som går, cyklar, rullar barnvagn, åker skidor eller rider på häst. Med en sådan bro kan Alby även utvecklas till en nordlig huvudentré till Tyresta naturreservat och nationalpark.

Men det finns också en mängd andra spännande förslag som handlar om service och verksamheter, tillgänglighet och kvalitet. Vårt idématerial är en sammanställning av det som varit under diskussion de senaste åren, tips och idéer från allmänheten och våra egna tankar om området. Vi tar tacksamt emot fler synpunkter och nya idéer från dig som är intresserad av att Alby-området utvecklas på bästa sätt framöver. Hela listan, samt diverse kartbilagor hittar du folkpartiets hemsida www.folkpartiet.se/tyreso

Mats Lindblom
Gruppledare