El-utbildning på Tyresö gymnasium får superbetyg

Jobb och näringslivSkola och förskola

Att Tyresö gymnasium har högsta kvalitet på sin el-utbildning vet vi.
Nu har också vuxna studerande bekräftat att gymnasiet är konkurrenskraftigt.

Onsdagen den 18 december firade Tyresös vuxenutbildning sina elektrikerlärlingar med tårta. Det var skolans tack till de studerande.  Och el-lärlingarna firade och berömde i sin tur inte bara C3L utan framför allt Tyresö gymnasium, som fått C3L:s uppdrag att utbilda dem till elektriker.

I sin utvärdering gav de studerande gymnasiets lärare och utbildningen där högsta betyg. De var 100 procent nöjda inte bara med undervisningen utan också med hela upplägget och inte minst med stödet. Vuxna studerande med familj, arbete och bostadsproblem riskerar avbrott, men i den här gruppen fullföljde alla med godkända betyg i allt. På tre terminer har el-lärlingarna läst in 1700 poäng och fullföljt praktik. Resultatet bådar gott inför framtida samverkan mellan vuxenutbildningen och gymnasiet.

Margareta Ternstedt
ordförande Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Margareta Ternstedt har en privat blogg du kan läsa här
L
äs mer om lärlingsutbildningar här