Det våras för gymnasiet

Skola och förskola

Examenspremie, förstelärare, lektorer och statsbidrag för projekt och utvecklingsarbete på gymnasiet ger en riktig skjuts framåt!

Nu får lärare som utbildar sig i matematik, fysik, kemi och teknik också en examenspremie på 25000 kronor per ämne. Den lärare som examineras i alla tre ämnena kommer upp i 75 000 kronor skattefritt skriver Jan Björklund på DN Debatt idag.

Den som sedan anställs som förstelärare får en löneökning med 5000 kr. Det är bra inte minst för gymnasiet och utvecklingen av programmens kurser. Eftersom skolan är kommunal är det de lokala politikerna som måste få tjänstemän och skolledare att på allvar våga ta tag i skolans utvecklingsarbete.
Utan utveckling stannar gymnasiet!

Margareta Ternstedt
ordförande i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden