Om faran att göra sig beroende av Putin

Demokrati

Som man bäddar får man ligga heter det. Man bör tänka sig för innan man hoppar i säng med vilt främmande, kan man också säga. Vi visste var vi hade Putin – men det visar sig att Ryssland idag är, om inte vilt främmande så i vart fall en unken doft från det kalla kriget. Men det som nu händer i Ukraina har hänt tidigare, inte alltför länge sedan.

Då sade man ”Som ett första steg i förverkligandet av sina utrikespolitiska ambitioner har RysDetsland målmedvetet strävat efter att återta förlorat inflytande inom det forna östblocket i syfte att använda dessa länder som plattform för ytterligare politisk och ekonomisk expansion in i Västeuropa.” Denna slutsats från FOI gäller inte Ukraina 2014 utan Estland 1992. Även den gången gällde saken den ryska minoriteten som ansåg sig missgynnad i de nya fria baltiska länderna och Ryssland skulle påverka Estlands politik genom att strypa landets energiförsörjning.

Detta har man uppenbarligen lägligt glömt till dess att jakten på de förgängliga energislagen antagit allt mer desperata toner. Fram till 2007 hade EU lyckats sätta sig i en ordentlig beroendesituation energimässigt gentemot jätten i öst. Tyskland fick t ex 40% av sin gas från Ryssland. Baltikum är extremt sårbart och många länder i det före detta OSS (före detta öststatsländer) har också ekonomiska band till Ryssland som gör deras energiförsörjning sårbar.

– Jag har gått igenom alla de fall där Ryssland har använt sin energi som politiskt instrument. Lägger jag samman faktiska leveransavbrott och de gånger man hotat om leveransavbrott, så har det varit mellan 50 och 60 fall mot OSS-området sedan 1991 säger Robert Larsson på FOI till Svenska Freds år 2007. En hemsk siffra, Och hur många gånger fler det har hänt mellan 2007 och 2014 är mig oklart. Klart däremot är att Ryssland alltmer framstår som en synnerligen opålitlig affärspartner. En partner man inte bör sätta sig i en sådan beroendesituation till som EUs länder har lyckats med under åratal av vad man trott varit ökande demokratiska inslag i Ryssland.

Nu sitter vi återigen i den situationen att ett fredligt europeiskt land, som ville ha ökat samarbete med resten av Europa utsatts för övervåld under förespegling – precis som 1992 – att skydda den ryska minoriteten i delar av landet. Det är mycket hög tid, när nu ryska marjonetter genomför vad som verkar vara fejkade val (vissa rapporter  menar att delar av de röstande i folkomröstning i praktiken endast hade ett alternativ att välja – det att ansluta Krim till Ryssland) och ryska trupper av allt att döma står på en självständig nations mark att införa allvarliga sanktioner mot den aggresiva jätten.

Det visar sig då, att man på grund av den ekonomiska beroendesituation vissa länder inom EU befinner sig i mot Ryssland att det kan vara svårt att genomföra snabba ekonomiska sanktioner, utan att riskera det egna landets ekonomi. Alltför många ägg ligger i samma korg. En korg man misstagit sig tillhöra en seriös, demokratisk affärs- och samarbetspartner. Det är – menar många – helt nödvändigt att införa kraftfulla sanktioner oavsett ekonomiska konsekvenser för EU i självt.

Vi måste dock – under skuggan av galgen snarast se över vår energikonsumption och användning av förnybara energikällor. Satsningen på förnybara energikällor måste intensifieras på alla möjliga plan, vi kan inte fortsätta att vara beroende fossila källor som allt oftare ligger ”öster om Ural”, vi kan inte fortsätta att lägga för många ägg i samma korg; rysk, kinesisk, eller förlångtbortnisk. Vi måste använda modern teknik i den mån det är möjligt att få fram säker, eller i vart fall energi säkrare än nu, till en vettig summa – samtidigt som forskning kring nya energikällor prioriteras. Panikåtgärder, som Tysklands stopp för kärnenergi (mig veterligt lägger man inte kärnkraftverk i aktiva jordbävningsområden i Europa), kan inte prägla den fortsatta energipolitiken – lika lite som bristfällig omvärldsanalys och blind förhoppning om att de fossila källorna räcker ”tillräckligt länge till”.

Martin Skjöldebrand
Folkpartiet Tyresö

Läs mer om samma ämne av Jasenko Selimovic i Aftonbladet