Därför Folkpartiet

DemokratiLiberalism

Varför ska man rösta på Folkpartiet? Det är en bra fråga – varför ska man rösta på Folkpartiet? Varför ska man rösta på något parti överhuvudtaget, vilket val ska man göra på valdagen? Själv kan jag naturligtvis bara hoppas på att du väljer Folkpartiet Liberalerna. Orsaken till varför jag har valt Folkpartiet är två. Det första är ”Socialt ansvar utan socialism. Men med individen i centrum. För att samma lösning inte passar alla.”

Min far var konservativ och röstade på ”Gammel-Moderaterna”. Min mor var socialist och röstade på VPK (numera V). Jag skulle vilja säga att de livliga politiska diskussionerna vid middagsbordet gjorde att jag valde något mitt-emellan, men så var det inte. Jag tror inte mina föräldrar egentligen diskuterade politik alls, vid middagsbordet eller någon annanstans. Utom en punkt. Min mor hatade Folkpartiets (läs Per Ahlmarks) stöd för Israel. Så Folkpartiet var uteslutet för hennes del.

För egen del tog jag ner alla partiers program inför mitt första val. Moderaterna var (på den gammelmoderata tiden) betydligt mer fixerade vid skattesänkningar och konservatism än de är nu – där rök dem. Centern fick jag inget grepp om annat än att för en 20-årig Stockholmare var de alldeles för fixerade vid landsbygden. (Jodå, de har faktiskt brytt sig om sina kärnväljare en gång i forntiden). Vänsterpartiet Kommunisterna var faktiskt skrämmande med allt som staten skulle bestämma. Och den enskilda människan skulle rätta sig efter, det är de fortfarande. Så kvar var Socialdemokraterna och Folkpartiet. (KD och Miljöpartiet fanns inte på agendan vid den tiden). Det finns mycket i Socialdemokraternas program som var lockande – men till slut stod det klart att även Socialdemokraterna tyckte att staten och/eller kommun alltid visste mycket bättre än jag själv vad som var bäst för mig. Individen sågs som någon som i alla lägen skulle tas om hand av samhället och styras till sin egna välsignelse. Med min personliga bakgrund var detta till slut fullständigt oacceptabelt. För mig var (och är fortfarande) personligt ansvar oerhört viktigt. Utan personligt ansvar hade jag sannolikt inte skrivit dessa rader, men det är en annan historia. Ergo:

”Socialt ansvar utan socialism. Men med individen i centrum. För att samma lösninng inte passar alla.”

Det här med Per Ahlmark var dock ett problem. Med en mor uppväxt i Libanon ett land som då var i konstant krig med Israel var Ahlmarks och Folkpartiets oreserverade stöd för Israel ett problem. Jag minns såhär nästan 30 år senare inte hur jag löste det dillemat – kanske genom den gyllena lösningen, att ”man kan inte hålla med om allt”. Ola Ullsten var ju dessbättre inte alls lika ”Israelrabiat” vilket gjorde att valtidersdiskussionerna om Folkpartiets politik tappade en hel del i ”flamewar kvalitet”. Enligt min mor var dock själva existensen av Ahlmark inom Folkpartiet ett oöverstigligt problem. ”You can’t win them all….”.

Numera är en annan punkt oerhört viktigt för mig. För mig med min bakgrund var internationella frågor viktiga. När det begav sig var S och VPKs ambivalenta ställning till Öststaternas situation och Sovjetunionen synnerligen osmaklig. Moderaternas inställning till andra länder var inte heller särskilt trevlig i mina ögon. Folkpartiet var, och är det parti som mest trovärdigt stöder andra folk och länder. Här hittar man också svaret på varför man ska rösta överhuvudtaget, för att det är en rättighet folk dör för att få ha. Bokstavligen. Att inte rösta alls anser jag är att förakta de som dör för rätten att få bestämma över sina egna liv. Ergo:

”Internationell liberal solidaritet”.

Idag slutligen är Folkpartiet det parti som mest trovärdigt tar avstånd från såväl höger- och vänstextremister. Folkpartiets slogan från 1936 är idag tyvärr lika viktig som den var för snart 80 år sedan. Varken höger eller vänsterextremister har någon plats i ett demokratiskt samhälle. Folkpartiet har utnämnt Sverigedemokraterna till en av sina huvudmotståndare, vilket gör att jag känner mig mycket glad över att vara aktiv i Folkpartiet idag, i mars 2014.

Martin Skjöldebrand
Folkpartiet Tyresö