Byt dress på gamla studie-och yrkesvägledningen!

DebattSkola och förskola

Ibland ställer titlar till det, ibland är de en framgångsfaktor. SYV är mest till besvär. Dags att byta till karriärplanerare! 

Vem minns inte den gamla studievägledaren som viftade med broschyrer i ett klassrum packat med föräldrar! I bästa fall fanns en lärare också med för att svara på föräldrarnas frågor. Svettig, trång och tråkig föreställning. Tråkigheten är som klistrad vid ”studie -och yrkesvägledning”.

För att bli SYV, Studie- och yrkesvägarledare, krävs 180 poäng vid institutionen för pedagogik och didaktik. På engelska heter utbildningen Bachelor of Education in Careers Counselling. Då ser åtminstone jag en karriärplanerare med hög status och stark ställning i skolan framför mig. Tyvärr är vägen dit lång och mödosam. Även om de flesta kommuner i Stockholms län, inser värdet av en stark organisation för SYV:arna, så finns fortfarande kommuner som tar lång tid på sig för att öka statusen för dem, och därmed indirekt stödja elever som ska välja sin väg för framtiden.

Jag inser när jag skriver att frågan är värd en motion!

Margareta Ternstedt
ordförande i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.