Bespara kommuninvånarna i Tyresö kostnaden för dubbelarbete

Bygga och boDebatt

Ett löfte gavs i samband med årets budgetstämma om att arbetet med att anlägga trottoar på Långsjövägen ska sättas igång omedelbart.

Behovet är akut för att förhindra olyckor och dessutom ge möjlighet att försörja Skälsätra med busstrafik. Just nu är vägen uppgrävd på sträckan Kärrvägen–Lidvägen på grund av VA-arbeten

Jag hoppas Tyresö kommun förbereder för nämnda trottoar på en gång och besparar kommuninvånarna kostnaderna för dubbelarbete.

Hösten närmar sig med mörker och regnvåt asfalt.

Marie-Louise Larsson
Folkpartiet Tyresö