Bästa läget för Tyresö gymnasium

Jobb och näringslivSkola och förskola

Nu bygger vi ett nytt gymnsium i Tyresö. Det är bra för Tyresö.

Tyresö gymnasium är en tummelplats för alla politiska partier. Där tar man antingen heder och ära av varandra eller framhåller den egna förträffligheten oberoende av hur historien ser ut.
Nu bygger vi ett nytt gymnasium i Tyresö. Det är bra för Tyresö. Heder och ära tillfaller var och en som seriöst arbetar för skolans bästa.

Förslagen i förstudier till ett framtida gymnasium är moderna och går ut på att koppla skola, näringsliv, vuxenutbildning, kultur till varandra i en gemensam byggnad.
Där ser jag stor politisk enighet.

I Folkpartiet diskuterar vi förstås också var den nya skolan ska ligga. Än så länge väntar vi emellertid på att lokalgruppen presenterar alternativ kopplade till kostnader och finansiella lösningar.

När förslagen kommer tippar jag att frågan om gymnasiets läge blir höstens hetaste potatis.

Margareta Ternstedt
ordförande Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden