Att bjuda vänner till Trollbäcken…

Bygga och boDebatt

Se över parkeringsbestämmelserna i kommunens villaområden och inför ”städdagar” för att underlätta gästparkering utan dryga böter.

Att bjuda in vänner till Trollbäcken är naturligtvis trevligt.
Av olika anledningar har man i Trollbäcken infört, och fortsätter att införa, parkeringsförbud på flera vägar i kommundelen. I vissa fall hanterar kommunens tjänstemän frågan om parkeringsplatser i området utifrån – i och för sig förtjänstfulla – logistiska principer.
Genom att blockera relativt smala vägar med parkerade bilar får kommunen logistiska problem med städning och snöröjning av vägar runt om i Trollbäcken. I andra fall beror det på att vägarna är bussvägar, eller naturliga förhållanden.
Detta går dessvärre ut över de boende som saknar gästparkeringar, och därmed inte kan bjuda in vänner och bekanta, utan att dessa riskerar dryga böter när de parkerar sina bilar där det går (längsmed vägen och på vägkanterna). 1000 SEK per parkerad bil är dessvärre inte ovanligt.

Som tur är inte situationen likadan över hela Trollbäcken. I vissa områden går det i princip utmärkt att parkera utanför husen, så länge inte parkeringsbolagen inte anser att man ”står i naturen”. Kommunens logistik behöver ta hänsyn till invånarnas möjligheter till normala familjeliv.
Det kom till min kännedom att ett medborgarförslag bollats mellan kommunens och Tyresö Bostäders tjänstemän i stället för att handläggas. “Grannen” i mitt område framförde olika förslag för utökad parkering; städdagar som skulle kunna förbättra parkeringssituationen i Skälsätra, säsongsparkering, iordningsställda avgiftsbelagda parkeringar, gratis parkeringar med tidsreglering; alla avvisades av olika anledningar utan att på något sätt försöka avhjälpa själva kärnfrågan. En kombination av städdagar och återanvända öde platser kan lösa många problem.

Ett konkret exempel på en yta som skulle kunna färdigställas som parkeringsplats är den ödetomt väster om vägen ner till Barnsjön som framgår av kartskissen. Tomten behöver ”bara” grusas upp och tillfartsvägen förbättras, till relativt ringa kostnad. Genom införandet av städdagar kan man använda små snuttar av Bansjöslingan som ofta i alla fall används av besökare för parkering (de punktade markeringarna i skissen.)

Det finns säkerligen fler lösningar på parkeringsproblemet I olika delar av Trollbäcken.
Det är inte meningen att vi ska försämra redan goda möjligheter att gästparkera, men: Vi behöver se över parkeringsbestämmelserna i kommunens villaområden och snarast införa ”städdagar” för att underlätta gästparkering utan dryga böter.

Martin Skjöldebrand
ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

 

Image courtesy of Ambro/ FreeDigitalPhotos.net