Är Fårdala ett bra namn?

Bygga och boSkola och förskola

Nu är det snart dags att namnge ett nytt gymnasium.

Ett arbetsnamn från år 2012 anknöt till kända historiska personer i Tyresö och det engelskt klingande tillägget college. Moderniteten den gången väckte våldsamma reaktioner. När vi nu tar tag i frågan igen har Tyresö View, skrapan, vidgat våra vyer. Engelskan har gjort sitt intåg i namngivningen.

Gamla namn på delar av Tyresö är redan upptagna, Sofieberg, Hanviken, Nyboda, Krusboda. Där kan det bli trångt att hitta det nya namnet.

Själv bor jag i Fårdala och barnen här går i Fårdala skola. Det gick väl får i Myggdalen och bondelivet bevaras i kommundelens namn. Historiskt sett är ett sådant namnskick intressant. På östra halvön går barnen i Breviks skola, Tyresö skola och i Strandskolan. Tyresö lyfter orten: Tyresö centrum, Tyresö gymnasium, Tyresövallen, Tyresöhallen och så alla föreningar med ortidentifikation. Namngivningen speglar det gamla Tyresö med herrar och bönder.

Äldreboenden däremot har småskaliga namn helst på –bo och – gård,  Trollängen, Ängsgården, Krusmyntan – ungefär som förskolorna Trollebo, Kryddan. Namnen där är en spegel av vår tids syn på äldre.

Förleden Tyresö börjar bli slitet och det hjälper inte heller att sätt ”nya” framför. Arbetsnamnet i gymnasieprojektet är Nya Tyresö gymnasium. Skicket med ”nya” är dessutom taget i anspråk i politiken.

Så rent principiellt – hur ska vi namnge framtidens moderna gymnasium i Tyresö?

Margareta Ternstedt
ordförande i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer om Tyresös historia